BookDefNBGuideTocCz

Revision as of 21:38, 3 June 2010 by Silhanek (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Current revision (diff) | Newer revision → (diff)

NetBeans Podrobný průvodce programátora

Obsah knihy

 1. Úvod
  1. Co je to rich client?
  2. Co je to platforma Rich Client?
  3. Výhody Rich Client platformy
  4. Charakteristika platformy NetBeans
 2. Struktura platformy NetBeans
  1. Architektura platformy NetBeans
  2. Distribuce NetBeans platformy
  3. Běhový kontejner NetBeans
  4. Systém zavaděčů tříd NetBeans
 3. Systém pro správu modulů
  1. Úvod
  2. Struktura modulu
  3. Konfigurace a integrace modulu
  4. Vytváření modulů
  5. Verzování a závislosti
  6. Životní cyklus modulu
  7. Registr modulů
  8. Používání knihoven
 4. Akce
  1. Přehled
  2. Vytváření akcí
  3. Registrace akcí
  4. Klávesové zkratky a mnemoniky
 5. Uživatelské rozhraní
  1. Přehled
  2. Nabídka
  3. Panel nástrojů
  4. Systém oken
  5. Stavový řádek
  6. Ukazatel průběhu
 6. Lookup
  1. Princip
  2. Služby a body rozšíření
  3. Globální služby
  4. Registrace poskytovatelů služeb
  5. Komunikace mezi moduly
  6. Java Service Loader
 7. Správa souborů a vizualizace
  1. Přehled
  2. Souborový systém
  3. Datový systém
  4. Nodes API
  5. Explorer & Property Sheet API
 8. Grafické komponenty
  1. Dialogy
  2. Multiviews
  3. Visual Library
 9. Znovupoužitelné komponenty platformy NetBeans
  1. Systém nápovědy
  2. Okno Výstup
  3. Navigátor
  4. Okno Vlastnosti
  5. Okno Nastavení
  6. Paleta
 10. Implementace mezinárodní podpory a lokalizace
  1. Řetězce ve zdrojovém kódu
  2. Internacionalizace nápovědy
  3. Internationalizace ostatních zdrojů
  4. Administrace a příprava lokalizovaných zdrojů
 11. Vývoj reálné aplikace
  1. Vytvoření
  2. Konfigurace a přizpůsobení
  3. Distribuce
 12. Aktualizace aplikace na platformě NetBeans
  1. Služba automatických aktualizací
  2. Soubor NBM
  3. Centra aktualizací
  4. Lokalizované NBM soubory
  5. Konfigurace a instalace u klienta
 13. Perzistence
  1. Java DB
  2. Hibernate
  3. Java Persistence API
 14. Tvorba klienta webových služeb
  1. Tvorba klienta webových služeb
  2. Použití webových služeb
 15. Rozšiřujeme NetBeans IDE
  1. Paleta
  2. Task List API
 16. Od Eclipse RCP k platformě NetBeans
  1. NetBeans IDE
  2. Od Eclipse Plugin k NetBeans Module
 17. Tipy a triky
  1. Asynchronní inicializace grafických komponent
  2. Undo/Redo
  3. Ukončení aplikace
  4. Warm-Up Tasks
  5. System Tray
  6. Desktop
  7. Logování
 18. Příklad: Správce MP3
  1. Návrh
  2. Vytvoření aplikace na platformě NetBeans
  3. Podpora pro MP3
  4. Podpora ID3
  5. Knihovna médií
  6. Služby
  7. MP3 přehrávač
  8. Seznam skladeb
 19. Příloha
  1. Nejdůležitější body rozšíření NetBeans
  2. Nejdůležitější konfigurační soubory DTD
Not logged in. Log in, Register

By use of this website, you agree to the NetBeans Policies and Terms of Use. © 2012, Oracle Corporation and/or its affiliates. Sponsored by Oracle logo