PolishTranslation

[[{TableOfContentsWHERETitle=Spis} | {TableOfContents WHERE title=Spis}]]


Team


 • Krzysztof Bareja
 • Łukasz Dąbrowski
 • Marcin Gołdyn
 • Leszek Gruchała
 • Radosław Holewa
 • Artur Kustra
 • Jacek Laskowski
 • Bartosz Tomasik
 • Michał Trzcinka
 • Waldemar Cichoń
 • Paweł Machowski


Pierwsze Kroki


 1. Dołącz do społeczności netbeans.org rejestrując się na wiki.netbeans.org. Dzięki temu będziesz w stanie aktualizować stronę PolishTranslation oraz tworzyć swoje własne z informacjami dotyczącymi projektu.
 2. Zapisz się na listę dev@translatedfiles.netbeans.org. Jest to podstawowa lista dla wszystkich osób tłumaczących NetBeans. Możesz się na niej przedstawić, opisać skąd jesteś, gdzie pracujesz bądź studiujesz. Dodaj także język, z którym chcesz pracować nad lokalizacją.
 3. Sprawdź czy nad polskim tłumaczeniem pracują także inne osoby. Zapisz się na polską listę dyskusyjną dla projektu (pl@translatedfiles.netbeans.org). Uczestnictwo w tej liście pozwoli Ci zaznajomić się z polskim zespołem lokalizacyjnym oraz ułatwi koordynację pracy.
 4. W celu kontrybucji musisz podpisać umowę (Contributor Agreement), a następnie wysłać ją faxem, pocztą lub drogą elektroniczną.
 5. Rola kontrybutora nie zostanie przyznana od razu. Przez okres próbny, w którym to będziesz pracować nad lokalizacją, Twoja praca jest przeglądana. Może zostać zaakceptowana (bądź nie) przez osobę, która następnie umieszcza pliki w CVS. W trakcie jak Twój wkład będzie się zwiększał, a Ty okażesz się "godną zaufania" osobą, zostanie Tobie przyznana rola Developer.Jak Tłumaczyć?


 • Zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą tłumaczenia NetBeans.
 • Zajrzyj do tabeli przedstawiającej status tłumaczenia. Wybierz wolny katalog, nad którym chcesz pracować. Pamiętaj, żeby wpisać swoje imię do tabeli obok wybranego katalogu - w ten sposób deklarujesz, że to Ty tłumaczysz dany submoduł.
 • Przetłumaczone pliki prześlij do lidera teamu/weryfikatora (oraz na listę pl@translatedfiles.netbeans.org) w celu ich przeglądu i umieszczenia w CVS.


Zasoby po polskuNetBeans 6.5 - informacjeTerminologia


UWAGA! Jeśli aktualizujesz słownik o nowe słowo dodaj je do pliku słownika według konwencji: fraza angielska{TAB}fraza polska{TAB}opis/komentarz


Pamięć TłumaczeńStatus Tłumaczenia


Status:

 • TAK - moduł został przetłumaczony/zweryfikowany
 • możesz wpisać %, w jakim moduł został już przetłumaczony

Platform

platform9

Moduł Segmenty Tłumacz Status Weryfikator Status
applemenu 4 Leszek 100% Magda 100%
autoupdate-services 31 Leszek 100% Magda 100%
autoupdate-ui 361 Leszek 100% Magda 100%
core-kit 5 Leszek 100% Magda 100%
editor-mimelookup 5 Leszek 100% Magda 100%
editor-mimelookup-impl 4 Leszek 100% Magda 100%
favorites 49 Leszek 100% Magda 100%
javahelp 35 Leszek 100% Magda 100%
masterfs 36 Leszek 100% Magda 100%
options-api 31 Leszek 100% Magda 100%
options-keymap 65 Leszek 100% Magda 100%
org-jdesktop-layout 4 Leszek 100% Magda 100%
org-netbeans-api-progress 7 Leszek 100% Magda 100%
org-netbeans-api-visual 2 Leszek 100% Magda 100%
org-netbeans-bootstrap 14 Leszek 100% Magda 100%
org-netbeans-core 366 Marcin 100% Magda 100%
org-netbeans-core-execution 42 Leszek 100% Magda 100%
org-netbeans-core-multiview 9 Leszek 100% Magda 100%
org-netbeans-core-nativeaccess 5 Leszek 100% Magda 100%
org-netbeans-core-output2 62 Leszek 100% Magda 100%
org-netbeans-core-startup 88 Leszek 100% Magda 100%
org-netbeans-core-ui 252 Marcin 100% Magda 100%
org-netbeans-core-windows 149 Paweł M. 100% Magda 100%
org-netbeans-libs-jna 4 Paweł M. 100% Magda 100%
org-netbeans-libs-jsr223 4 Paweł M. 100% Magda 100%
org-netbeans-libs-junit4 4 Paweł M. 100% Magda 100%
org-netbeans-spi-quicksearch 15 Paweł M. 100% Magda 100%
org-netbeans-swing-outline 2 Paweł M. 100% Magda 100%
org-netbeans-swing-plaf 7 Paweł M. 100% Magda 100%
org-netbeans-swing-tabcontrol 14 Paweł M. 100% Magda 100%
org-openide-actions 59 Paweł M. 100% Magda 100%
org-openide-awt 42 Paweł M. 100% Magda 100%
org-openide-compat 6 Paweł M. 100% Magda 100%
org-openide-dialogs 41 Michał 100% Magda 100%
org-openide-execution 4 Leszek 100% Magda 100%
org-openide-explorer 180 Paweł M. 100% Magda 100%
org-openide-filesystems 43 Radek 100% Magda 100%
org-openide-io 4 Radek 100% Magda 100%
org-openide-loaders 143 Marcin 100% Magda 100%
org-openide-modules 4 Radek 100% Magda 100%
org-openide-nodes 27 Radek 100% Magda 100%
org-openide-options 6 Radek 100% Magda 100%
org-openide-text 55 Michał 100% Magda 100%
org-openide-util 61 Radek 100% Magda 100%
org-openide-util-enumerations 6 Marcin 100% Magda 100%
org-openide-windows 8 Michał 100% Magda 100%
progress-ui 16 Michał 100% Magda 100%
queries 5 Magda 100% 100%
sendopts 14 Marcin 100% Magda 100%
settings 5 Michał 100% Magda 100%
templates 5 Magda 100% 100%


harness

Moduł Segmenty Tłumacz Status Weryfikator Status
apisupport-harness 6 Leszek 100% Magda 100%
jellytools-platform 1 Leszek 100% Magda 100%
jemmy 4 Leszek 100% Magda 100%
nbjunit 5 Leszek 100% Magda 100%
org-netbeans-insane 4 Magda 100% 100%


Dodatkowe tłumaczenia dla strony do pobrania NetBeans

ID Zdanie
0 "Core components of an integrated development environment."
1 "Essential tools for programming in Java, including an editor, debugger, profiler, refactoring support, and award winning drag-and-drop GUI design tool (formerly known as Project Matisse)."
2 "Components that are used by all the Web oriented project types, such as Java Web, PHP, Ruby on Rails, and Grails projects. Provides support for JavaScript libraries, bundles several JavaScript libraries, and includes the Web Client tools, such as JavaScript Debugger and Client HTTP monitor."
3 "GlassFish is an open source, production-quality application server which implements the latest features in the Java EE 5 platform."
4 "GlassFish v3 is the next major release of the GlassFish Application Server and is currently under development by the GlassFish Community. GlassFish v3 has a modular, lightweight, extensible architecture."
5 "Open source web container for Java Servlet and JSP specifications."
6 "Open ESB implements an Enterprise Service Bus (ESB) runtime using Java Business Integration (JBI) as the foundation. Open ESB is an open standard, open-source product that offers a platform to build integration solutions based on service-oriented architecture (SOA)."
7 "Tools for creating Java web and enterprise applications compatible with J2EE 1.4, and Java EE 5 specifications. Includes support for servlets, JSPs, tag libraries, Spring, Struts, Java Persistence API, Enterprise Java Beans, JAX-WS and RESTful web services, and Java Server Faces, the Groovy language and the Grails framework. Provides visual drag-and-drop application development environment."
8 "Comprehensive tool set for creating Java Micro Edition applications for cell phones and portable devices. Includes visual designer, web services connection wizard, and tools for handling device fragmentation problems."
9 "Complete tool set for creating Ruby and Ruby on Rails applications. Includes JRuby interpreter, Ruby on Rails framework, powerful editor, debugger, gem manager, and interactive Ruby shell. Supports easily creating, modifying, and running Ruby on Rails applications."
10 "Tools for developing C and C++ applications. Includes project templates, support for existing projects, advanced editor, debug support, and makefile wizard for configuration management."
11 "Tools for developing PHP applications, including PHP editor and debugger, project management, integration with Apache server, support for MySQL and other databases, FTP upload and download, JavaScript support and other features."
12 "Tools for creating composite applications as part of a Service Oriented Architecture. Provides comprehensive BPEL support. Includes graphical editor, debugger, and refactoring support."


ID Tłumacz Zdanie
0 Leszek "Podstawowe komponenty zintegrowanego środowiska deweloperskiego."
1 Leszek "Niezbędne narzędzia do programowania w Javie, włączając w to edytor, debugger, zarządce pamięci, wsparcie dla poprawiania jakości kodu i wielokrotnie nagradzane narzędzie do tworzeanie interfejsu użytkownika typu 'przeciągnij i upuść' (znane jako Projekt Matisse)."
2 Leszek "Komponenty używane przez wszystkie zorientowane na sieć WWW typy projektów, takie jak Java Web, PHP, Ruby on Rails i Grails. Dostarcza wsparcie dla bibliotek JavaScript, paczek niektórych bibliotek JavaScript oraz zawiera narzędzia dla klientów tych aplikacji, takie jak debuger JavaScript oraz monitor konsolowy HTTP."
3 Leszek "GlassFish jest wysokiej jakości, o otwartym kodzie źródłowym serwerem aplikacji, który implementuje ostatnie właściwości dostępne na platformie Java EE 5."
4 Bartosz "GlassFish v3 jest następną wersją GlassFish Application Server, aktualnie rozwijaną przez społeczność GlassFish. GlassFish v3 posiada lekką, modułową oraz rozszerzalną architekturę."
5 Leszek "Webowy kontener o otwartym kodzie źródłowym dla specifikacji JSP i serwletów Java."
6 Leszek ""Open ESB implementuje środowisko Enterprise Service Bus (ESB) używając Java Business Integration (JBI) jako fundację. Open ESB jest otwartym, o otwartym kodzie źródłowym standardem, który oferuje platformę do budowania zintegrowanych rozwiązań bazujących na zorientowanej na usługi architekturze (SOA)."
7 Leszek "Narzędzia do tworzenia internetowych i biznesowych aplikacji kompatybilnych z wersjami 1.4 i 5 Java EE. Zawierają wsparcie dla serwletów, technologii JSP, Spring, Struts, Java Persistance API, Enterprise Java Beans, web serwisów JAX-WS oraz RESTful, Java Server Faces, języka Goovy oraz frameworku Grails. Dostarczają wizualne środowkisko programistyczne z funkcją przeciągnij i upuść."
8 Leszek Bogate narzędzie do tworzenia aplikacji z użyciem Java Micro Edition dla telefonów i przenośnych urządzeń. Zawiera wizualny edytor, przewodnik tworzenia usług sieciowych oraz narzędzia do obsługi problemów fragmentaryzacji urządzeń."
9 Leszek "Kompletne narzędzie do tworzenia aplikacji w języku Ruby oraz na platformę Ruby on Rails. Zawiera interpreter JRuby, platformę Ruby on Rails, potężny edytor, debuger, menedżer środowiska i interaktywny shell dla Ruby'iego. Umożliwia łatwe tworzenie, modyfikowanie i uruchamianie aplikacji uruchomionych w Ruby on Rails."
10 Leszek "Narzędzia do rozwijania aplikacji w C i C++. Zawierają szablony projektów, wsparcie dla istniejacych projektów, zaawansowany edytor, debuger oraz kreator plików makefile do zarządzania konfiguracją."
11 Bartosz "Narzędzia do rozwijania aplikacji PHP, włączając w to, edytor i debugger PHP, zarządzanie projektami, integrację z serwerem Apache, wsparcie MySQL oraz innych baz danych, zapis na oraz odczyt z FTP, obsługę JavaScript oraz inne funkcje."
12 Leszek "Narzędzia do tworzenia złożonych aplikacji jako części Architektury Zintegrowanej na Usługi (SOA). Dostarcza szerokiego wsparcia dla BPEL oraz zawiera graficzny edytor, debuger i wsparcia dla poprawiania jakości kodu."
Archiwum (poprzednie wersje)

Not logged in. Log in, Register

By use of this website, you agree to the NetBeans Policies and Terms of Use. © 2012, Oracle Corporation and/or its affiliates. Sponsored by Oracle logo