NetbeansSq

Përshëndetje!

Unë jam Ahmet N Murati.

Vij nga Kosova dhe se me programim mirrem qysh moti thënë më shkurt që nga shekulli i kaluar. Tani për tani mirrem me lokalizimin e NetBean IDE.

Hi!

I am Ahmet N Murati.

I do come from Kosovo and I do programm since a long time shortly since last century. Right now I am localizing NetBeans IDE.

Not logged in. Log in, Register

By use of this website, you agree to the NetBeans Policies and Terms of Use. © 2012, Oracle Corporation and/or its affiliates. Sponsored by Oracle logo