CatalanTranslation

Equip català a NetBeans

Aquest equip realitza tasques d'internacionalització amb català de temes relacionats amb NetBeans.

Aquestes tasques van des de la traducció fins a la construcció de continguts,... tot el que us pugueu imaginar amb relació al programari de NetBeans.

Tot això amb la nostra estimada llengua.


Voleu formar part de l'equip català?

Per formar part de l'equip català haureu de fer els següents passos:

  1. Crear un compte a https://auth.opensolaris.org.
  2. Signar el SCA (Sun Contributor Agreement), escanejar-lo i enviar-lo per correu electrònic a contrib-faxes.
  3. Crear un compte a http://nblocalization.netbeans.org/.
  4. Posar-vos en contacte amb la llista de correu general de l'equip català. Explicant breument qui sou i de quina forma voleu col·laborar. Per a fer-ho primer us haureu de subscriure a la llista de correu.


Necessitem la vostra ajuda!!


Línies de treball actual

Taula línies de treball per la traducció de l'IDE NetBeans
Versió Plataforma Java SE Java EE Java ME C/C++ PHP Groovy Ruby Java FX Python
versions anteriors
IDE NetBeans 6.7.1 completat
IDE NetBeans 6.8 completat iniciat
IDE NetBeans 6.9 completat iniciat
IDE NetBeans 6.9.1 completat iniciat iniciat iniciat iniciat iniciat iniciat iniciat
IDE NetBeans 7.0 iniciat iniciat iniciat iniciat iniciat iniciat iniciat iniciat
IDE NetBeans 7.0.1 iniciat iniciat iniciat iniciat iniciat iniciat iniciat iniciat
IDE NetBeans 7.1 iniciat iniciat iniciat iniciat iniciat iniciat iniciat iniciat


Taula kits característics, línia de treball.
kit Java SE Java EE Java ME C/C++ PHP Groovy Ruby Java FX Python
harness.kit inclòs
platform.kit inclòs inclòs inclòs inclòs inclòs inclòs inclòs inclòs inclòs
apisupport.kit inclòs inclòs inclòs inclòs inclòs inclòs inclòs inclòs inclòs
ide.p1.kit inclòs inclòs inclòs inclòs inclòs inclòs inclòs inclòs inclòs
ide.p2.kit inclòs inclòs inclòs inclòs inclòs inclòs inclòs inclòs inclòs
ide.p3.kit inclòs inclòs inclòs inclòs inclòs inclòs inclòs inclòs inclòs
ergonomics.kit inclòs inclòs inclòs inclòs inclòs inclòs inclòs inclòs inclòs
installer.kit inclòs inclòs inclòs inclòs inclòs inclòs inclòs inclòs inclòs
java.p1.kit inclòs inclòs inclòs
java.p2.kit inclòs inclòs inclòs
java.p3.kit inclòs inclòs inclòs
nb.kit inclòs inclòs inclòs inclòs inclòs inclòs inclòs inclòs inclòs
nbi.kit inclòs inclòs inclòs inclòs inclòs inclòs inclòs inclòs inclòs
profiler.kit inclòs
websvccommon.kit inclòs
enterprise.p1.kit inclòs
enterprise.p2.kit inclòs
enterprise.p3.kit inclòs
inentity.kit inclòs
mobility.kit inclòs
cnd.kit inclòs
dlight.kit inclòs
php.kit inclòs
grooby.kit inclòs
ruby.kit inclòs
kit Java SE Java EE Java ME C/C++ PHP Groovy Ruby Java FX PythonTraduir el programari de NetBeans al català

Per a traduir el programari de NetBeans al català actualment utilitzem la interfície de traducció web:

Per poder utilitzar-la haureu de crear un compte a Sun OpenCTI.

També us haureu de subscriure a la llisa de correu relacionada amb la traducció de NetBeans al català.

Us recomanem que envieu un correu electrònic a la llisa de correu relacionada amb la traducció de NetBeans al català explicant qui sou i que és el que desitgeu traduir. També us recomanem que visiteu la pàgina del Grup català de localització a la comunitat d'OpenSolaris, on podreu trobar informació relacionada amb com traduir.

També us recomanem els següents enllaços:

  • Informació relacionada de la versió traduïda i en traducció:
  • Correcció
  • Taula de vincle entre mercurial i Sun OpenCTI: 6.7

Provar la versió traduïda al català

Passos a seguir per a provar la versió en traducció:

Traduir el lloc web de NetBeans.org al català

Podeu visualitzar l'estat de la traducció a:

Participar a la Wiki de NetBeans amb català

...

Traducció butlletins setmanals a la wiki

Altres enllaços

Not logged in. Log in, Register

By use of this website, you agree to the NetBeans Policies and Terms of Use. © 2012, Oracle Corporation and/or its affiliates. Sponsored by Oracle logo