AlbanianTranslation

Mirë se vini

Mirë se keni ardhur në faqen e përkthimit të NetBeans IDE-s në gjuhën shqipe.


Ky projekt ka filluar dhe vazhdon të bëhet nga Ahmet N Murati, Kosovë.

Shpresoj që së shpejti të kyqen sa më shumë përkthyes që kjo të shërbej si nje pikënisje në historinë tonë.

Gjer më tani janë lokalizuar pakoja kryesor (core part) e Netbeans 5.5 por që do ende përmirësime. Përmirësimet do të bëhen gjer kur të dalin verzioni final i Netbeans 5.5 në gjuhën shqipe.

Not logged in. Log in, Register

By use of this website, you agree to the NetBeans Policies and Terms of Use. © 2012, Oracle Corporation and/or its affiliates. Sponsored by Oracle logo